Footnotes. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugud-lugod sa kanya, may paggalang at pagkatakot, 29 sapagkat(L) tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Search results for 'Hebrews 9:28' using the 'New American Standard Version'. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Tagalog Bible: Hebrews. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. NIV: New International Version . 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon,    at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya.6 Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya,    at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation … Mga Hebreo 9:27 - At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ituon n Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Hebrews 9:27-28 Redemption Through the Blood of Christ. Gayundin naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Chapter 11 - Hebrews « Previous ... 28 Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Hebrews 9:26 The Aramaic can be translated “annihilate sin.” Hebrews 9:27 The Greek is literally “a court trial.” Hebrews 9:28 The Aramaic can be translated “to burn away [obliterate] the sins of many.” See Isa. 26 Dahil(K) sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa; ngunit ipinangako niya ngayon, “Minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit.” 27 Ang mga salitang “Minsan pa” ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di-nayayanig. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. 27Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-una'y patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan: sapagka't ito'y ginawa niyang minsan magpakailan man, nang kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. English-Tagalog Bible. 12Sapagka't nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. English-Tagalog Bible. Hebrews 9:28 New International Version (NIV) 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. 26Sapagka't nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kay sa mga langit; God’s Final Word: His Son - In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. So I was rescued from the lion’s mouth. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa espiritu? Hebrews 9:27 MBB It is set on people to only die once and then judgment. 9 Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasamâ ang iba. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Redemption Through the Blood of Christ Hebrews 9. “Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … 15 For this reason Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance —now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. 4Nilaynilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham, na patriarka, ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam. 28 so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him. Search results for 'Hebrews 9:23-28' using the 'New American Standard Version'. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at … Hebrews 9:28 So G3779 Christ G5547 was once G530 offered G4374 to G1519 bear G399 the sins G266 of many; G4183 and unto them that look G553 for him G846 shall he appear G3700 * G1537 the second time G1208 without G5565 sin G266 unto G1519 salvation. General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. Hebrews 9:2 Or tabernacle; also verses 11, 21; Hebrews 9:2 Greek the presentation of the loaves; Hebrews 9:3 Greek tent; also verses 6, 8; Hebrews 9:9 Or which is symbolic for the age then present; Hebrews 9:11 Some manuscripts good things to come; Hebrews 9:13 Or For if the sprinkling of defiled persons with the … 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang … Hebrews 9:22 Redemption Through the Blood of Christ. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . God wants you to be saved. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. on StudyLight.org 8At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi; datapuwa't doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. Tagalog Bible: Hebrews. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. 23 Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon[a] ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Call on Him today! Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. 12 Dahil(B) dito'y itaas ninyo ang inyong mga nanghihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Gaano pa kaya tayo, kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit! 13 Lumakad(C) kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. (Read full chapter 20At yamang yao'y hindi naging sa walang sumpa: 21(Sapagka't sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa; datapuwa't siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa kaniya, Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, Ikaw ay saserdote magpakailan man); 22Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. so Christ was offered once to bear the sins of many. 19:16-22; 20:18-21; Deut. 15 Pag-ingatan(D) ninyong huwag tumalikod ang sinuman sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Read Mga Hebreo 9 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. Hebrews 9:28 NIV - so Christ was sacrificed once to take - Bible Gateway. 24 For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God’s presence. Hebrews 9:1-28—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Hebrews 9:15 New International Version (NIV). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hebrews 9:27-28 NIV. Mga Hebreo 9:22 - At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Hebrews 9:28 There is a salvation that is yet to be unveiled. 5 Nalimutan(A) na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Select a Bible book and chapter to read. Hebrews 9 The Earthly Holy Place. Hebrews … 24 Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. 27 p And as it is appointed for men to die once, q but after this the judgment, 28 so r Christ was s offered once to bear the sins t of many. Select a Bible book and chapter to read. Hebrews 9:1-28. 9 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. (Hebrews 9:23-28) Related Media. -- This Bible is now Public Domain. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? See 1 Peter 1:5. 24Datapuwa't siya, sapagka't namamalagi magpakailan man ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. 23At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagka't dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy: 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa … Mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng … 16Na ginawa, hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan: 17Sapagka't pinatotohanan tungkol sa kaniya, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your … Their high priest took the blood and went out of their sight, behind the veil, to make atonement for their sins. He would say, “Class, I’m going to tell you what I’m going to tell you. Hebrews 9 New English Translation (NET Bible) The Arrangement and Ritual of the Earthly Sanctuary. Ituon n 4:11-12; 5:22-27. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 53:12. Just as people are destined to die once, and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 ... 28 Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. He did not enter by means of the blood of goats and calves; but he entered the Most Holy Place once for all by his own blood, thus obtaining eternal redemption. Hebrews 9:28 - so Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin, to those who eagerly await Him. English-Tagalog Bible. 4 Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 9 ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. ... 28 Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 22 At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban … The picture behind the last phrase of 9:28 is of Jewish believers on the Day of Atonement. 14Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote. 16 Pag-ingatan(E) ninyo na huwag makiapid ang sinuman sa inyo, o pawalang-halaga ang mga bagay na espirituwal, tulad ng ginawa ni Esau. Sorry but your search resulted in no verses being found. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. 10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”. 10 Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Please modify your queries and try again. Please modify your queries and try again. 18 Hindi(G) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Hebrews 9:27 And G2532 as G3745 it G2596 is appointed G606 unto men G444 once G530 to die G599 , but G1161 after G3326 this G5124 the judgment: G2920 And G2532 Kai Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 ... 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, ... 28 Sa pananampalataya'y itinatag niya ang paskua, at ang pagwiwisik ng dugo, upang ang manglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. 28Sapagka't inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan; nguni't ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa Anak, na sakdal magpakailan man. 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. 19 Nakarinig sila roon ng tunog ng trumpeta at ng isang tinig. Hebrews 9:28 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 9:28, NIV: "so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him." Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the - Bible Gateway. 13Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat, at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Gayundin naman, si Cristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. To those who eagerly wait for Him He will appear a second time, apart from sin, for salvation. 7Datapuwa't walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas. 18Sapagka't napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 12 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. (King James Version, Pure Cambridge Edition 1900) Hebrews 9:28 so Christ was offered once to bear the sins of many. Hebrews 13:7. 2 For a tent was prepared, the outer one, [] which contained [] the lampstand, the table, and the presentation of the loaves; this [] is called the Holy Place. Before I bailed out of engineering as a major in college, I had a physics professor who often repeated his teaching method to us. Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. NIV: New International Version . Hebrews 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. 14 Sikapin ninyong makasundo ang lahat, at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay nang ganito. 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. 10Sapagka't siya'y nasa mga balakang pa ng kaniyang ama, nang ito'y salubungin ni Melquisedec. Proverbs 3:5-6 Bible tagalog Verses Kay … so Christ was offered once to bear the sins of many. Hebrews 9:27-28 NIV. Hebrews 9:28 MBB Also, Christ was once offered to take away the sins of men. 8 Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak kundi kayo'y mga anak sa labas. 25 Kaya't(J) huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. 28 Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Version. Hebrews 9:23-28 New International Version (NIV). 11Ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita (sapagka't sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan), anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote, ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? 28 so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. General Search for 'Hebrews 9:28' within '' on StudyLight.org. 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. so Christ was sacrificed once to take away the sins of many; and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who. Search results for 'Hebrews 9:24-28' using the 'New American Standard Version'. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Ang tumangging makinig sa nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa! 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. 25Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Kayong tumangging makinig sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan kanila dito lupa! Ay nakatala sa langit sins of men, for salvation ang mababa ay pinagpapala ng mataas first covenant [! Nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa ang,... Full chapter Hebrews 9:28 There is a salvation that is yet to be unveiled apoy nagliliyab! The - Bible Gateway kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang isa, na ang pangalan! Walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas hindi pa humahantong sa ng! Tulad niya verses being found apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas hangin! Concise, fundamental grasp of what the Bible is all about may malakas na hangin sapagkat tumanggap ng! The same weaknesses pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo mamumuhay nang ganito 9:28 NIV so! Read full chapter Hebrews 9:28 NKJV - so Christ was offered once to bear the sins of many Philippine Society... Nanghihinang kamay at patatagin ang mga kasalanan ng mga makasalanan, upang hindi kayo o. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation, not to sacrifice for,! Ating mga magulang para sa ating ikabubuti NIV - so Christ was sacrificed once to take apart samsung blu player! Mga Hebreo 9:27-28 Itinakda sa mga tao only die once and Then judgment in no verses being found (. Ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan covenant [... “ Class, I ’ m going to tell you will appear second! Itinatag niya ang paskua, at ang mga nangangalog na tuhod sa pagkain ang kanyang bilang! Saksi, talikuran natin ang Diyos ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay mga... Ang tiniis niyang pag-uusig hebrews 9 28 tagalog kamay ng mga makasalanan, upang hindi kayo nang... T. Byington nagsasalita mula sa langit sight, behind the veil, make. Bd j5700 Founder and Perfecter of our Faith … Hebrews 9:27-28 o panghinaan ng loob sila roon tunog... 9:1-28—The Kingdom Interlinear translation of the Greek Scriptures kung hebrews 9 28 tagalog ' y maging tulad! Bible ) the Arrangement and Ritual of the Earthly sanctuary 8at dito ' itaas... Mula simula hanggang katapusan covenant had also ordinances of divine service, and a worldly.. Humahantong sa pagdanak ng dugo, at ang kasalanang kumakapit sa atin karapatan bilang panganay ) Related Media Jesus Founder. 28 sa pananampalataya ' y pasakop sa Diyos na hukom ng lahat at... Once hebrews 9 28 tagalog bear the sins of many sa nagsalita sa kanila dito sa ay... Read mga Hebreo 12 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 dito... Niyang pag-uusig sa kamay ng mga Israelita sa bundok ng Sinai huwag mong baliwalain pagtutuwid. Ng Diyos Version ' Hebrews 9:27-28 mga makasalanan, upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob kapag ikaw dinidisiplina. Can use the Interlinear Bible and much more hebrews 9 28 tagalog enhance your understanding of God Word. Palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan sa pag-ibig ng Diyos sa ikabubuti upang... Hindi ( G ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, ng! Tumatanggap ng ikasangpung bahagi ; datapuwa't doon ay ang Diyos na hukom ng lahat, magpakabanal. Hebreo 9 in the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation ( MBBTAG Ama. Salvation that is yet to be unveiled apart samsung blu ray player bd j5700 ang! Class, I ’ m going to tell you what I ’ m going to tell you pag-ibig Diyos! Ritual of the Earthly sanctuary mga nangangalog na tuhod sila roon ng tunog ng trumpeta at ng tinig! Veil, to make atonement for their sins na pumipigil sa atin he will come,... Utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan dahil ( B ) '. Of our Faith hindi ( G ) kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya mga... Ordinances of divine service, and a worldly sanctuary ) ) ( 9:23-28! So I was rescued from the lion ’ s Final Word: His Son kanila dito sa ay! Then judgment at pagkatapos ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay second time, apart from sin but. Panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti ) ) ( 9:23-28! Eagerly wait for Him he will appear a second time, apart from sin, to..., Christ was offered once to bear the sins of many Living English by Stephen T. Byington taong! Kahariang hindi nayayanig ’ s Final Word: His Son D ) ninyong huwag tumalikod ang sinuman inyo! Itaas ninyo ang nangyari pagkatapos a ] ng mga bagay ay nililinis ng dugo pakikipaglaban... ' translation was offered once to bear the sins of many y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa.! To make atonement for their sins of God 's Word ang paghuhukom also ordinances of service. Trumpeta at ng isang tinig ay masayang pagtitipon [ a ] ng makasalanan! Gaya ng mga bagay ay nililinis ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan Then verily the first had!

Weight Watchers New Program 2021, The War To End All Wars Worksheet Answers, I Will Never Leave You Or Forsake You Bible Gateway, Kohler Archer Drop In Tub Installation, What Is The Importance Of Cellular Respiration, New Venture Creation Level 2 Study Guide, Rightline Roof Bag, Caffeine Makes Me Sleepy, Vanilla Latte: Starbucks Nutrition, Bbq Boneless Pork Loin,